Burner Sytytysapu 100kpl

Luktfri, säker eldstartare.

Luktfri och säker eldningshjälp för att tända eldstad, ugn, grill, lägereld, öppen spis etc. Lägg 2 påsar på ved, kol, pellets etc och tänd påsarna. Påsarna brinner och antänds säkert och effektivt utan skadliga stänk, rök, sot eller lukt på händer eller kläder. Faroangivelser EUH208 Innehåller formaldehyd. Kan ge en allergisk reaktion.

Beskrivningen har översatts automatiskt.