Tactical Foodpack Fire Pot

Gelbrännare - den mest minimalistiska spisen!

Denna superenkla brännare räcker för att värma upp till 10 Tactical Foodpack-måltider med en fyllning gel. Ingen aska, ingen rök. Väderbeständig och påfyllningsbar! Metallstödet som visas i produktvideon ingår inte. Instruktioner för användning med Tactical Foodpack-måltider: – Tillsätt rätt mängd kallt vatten i matpaketet och blanda - Öppna brännarlocket, placera det på en värmetålig yta och tänd tändgelén med en tändsticka eller tändare - Vik botten av Tactical Foodpack platt och placera den över brännaren med stöd (2 koppar, 2 stenar, etc., ett föremål högre än brännaren) - Håll matpaketet över brännaren tills innehållet når kokpunkten - Lyft upp matförpackningen från lågan, stäng greppet och låt maten koka under den tid som anges på förpackningen. - Täck brännaren med ett lock för att dämpa lågan, försök inte stänga av den genom att blåsa! Säkerhetsdatablad VARNING! Förvara utom räckhåll för barn! Håll behållaren stängd. Vid brand, använd brandsläckare. Tvätta med vatten efter hudkontakt. Förtäring av gelen är strängt förbjudet. Orsakar allvarlig ögonirritation. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.